De Fluenta scholen in Nieuwegein en IJsselstein beginnen met speciale lessen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Op de Mauritsschool en de Prinses Margrietschool, locatie Noord, zijn deze lessen vorige week gestart.

Onder de naam Day a Week School (DWS) volgen leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7, die meer uitdaging nodig hebben, één dag in de week ander onderwijs. Het zijn leerlingen met uitstekende leerprestaties, die strategisch kunnen denken en een groot probleemoplossend vermogen hebben. Het gaat om zo’n 2 tot 3 procent van alle leerlingen. Het aanbod van een verrijkingsklas en/of plusklas biedt deze leerlingen nog niet voldoende uitdaging.

Lessen
De DWS groepen op de twee Nieuwegeinse scholen zijn samengesteld uit de leerlingen van alle Fluenta scholen uit Nieuwegein en IJsselstein. De leerlingen krijgen lessen in wiskunde, wetenschap, taal, filosofie, denkstrategieën, studievaardigheden, tijdmanagement, sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie. De leerlingen zitten drie jaar lang met verschillende leeftijden bij elkaar in een DWS klas. Zij hebben iedere week dezelfde gespecialiseerde leerkracht.

Jan Spier van Fluenta: ‘’Door lessen te volgen in de speciale DWS klas worden leerlingen meer uitgedaagd en wordt hun niveau en leerplezier verhoogd. Ook het onderwijs in de eigen klas wordt verrijkt door het contact van de leerkracht van de DWS klas met de leerkracht van de eigen klas.’’

De DWS groepen worden begeleid door Annel van der Plas (Mauritsschool) en Willemien Eikelboom (Prinses Margrietschool). Willemien: ‘’Ik ben heel enthousiast over dit onderwijsprogramma. De kinderen krijgen echt meer uitdaging. De lessen gaan in een versnelling hoger dan in de eigen klas