De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 12 personen (ouders en vertegenwoordigers uit de personeelsgeleding) en zijn afkomstig uit de vijf plaatsen: Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen en Leersum. De GMR komt vijf keer per jaar bijeen  met het College van Bestuur. Tijdens de GMR-vergadering worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Onderwerpen die besproken worden zijn onder meer: begroting en jaarrekening, bestuursformatieplan, bestuurlijk toetsingskader, de opbrengsten van de scholen, jaarverslag, CAO PO en passend onderwijs.

De GMR bestaat uit 12 leden, te weten:

  • Mevrouw Naomi van Weelden (Houten, oudergeleding)
  • Mevrouw Ada Blitterswijk (Houten, personeelsgeleding)
  • De heer Albert Boel (Nieuwegein, oudergeleding)
  • Mevrouw Ineke van der Veer (Nieuwegein, personeelsgeleding)
  • De heer Anton-Pieter de Lange (Nieuwegein, oudergeleding, vice-voorzitter)
  • Mevrouw DesirĂ©e Festen (Nieuwegein, personeelsgeleding)
  • Vacature (Vianen, oudergeleding)
  • Mevrouw Saskia v