Je werkt met passie en je bent betrokken.
Je toont eigenaarschap.
Je wilt verantwoording afleggen.