Contactadressen
Stichting Fluenta
Meentwal 15
3432 GL Nieuwegein
Telefoon: 030-6008811
E-mail: info@fluenta.nl
Website: www.fluenta.nl
Voorzitter college van bestuur: Harry de Vink
Bestuursmanager: Jan Spier

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
GMR Stichting Fluenta
Meentwal 15
3432 GL Nieuwegein
E-mail: gmr@fluenta.nl

Externe vertrouwenspersonen van Fluenta
Mevrouw Marjon ten Heggeler en mevrouw Els Rietveld
evp@cedgroep.nl
CED-groep
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Telefoon: 010-4071599

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
(GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl
Website: www.gcbo.nl

Geschillencommissie Passend Onderwijs
Onderwijsgeschillen
Geschillencommissie passend onderwijs Postbus 85191
3508 AD Utrecht
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoon: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Inspectie van het onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoon postbus 51: 0800-8051 (gratis)
E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl

Schoolverzekering Raetsheren van Orden
Via Verus voor Christelijk onderwijs
Postbus 381
3440 AJ Woerden
Telefoon: 0348 74 44 44

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld

Samenwerkingsverband Profi Pendi
Dukatenburg 101,
3437 AB Nieuwegein
Telefoon: 030 275 12 88
E-mail: info@profipendi.nl
Website: www.profipendi.nl
Directeur: Marjolein Sluijters

AVG
Functionaris Gegevensbescherming
Mevrouw Marion van der Horst
Telefoon: 010-4071599
Security Officer
De heer Dick van Oostenbruggen