De Rank is een christelijke basisschool, die open staat voor leerlingen uit alle kerkelijke en sociale groeperingen. Van ouders en leerlingen verwachten we dat ze het christelijk karakter van de school respecteren. Vanuit het geloof in God en vanuit de Bijbel probeert het schoolteam normen en waarden over te dragen. Elkaar accepteren, waarderen en stimuleren zijn centrale waarden op onze school.

Directie: Lisette Kaiser (directeur), Jojanneke Neven-Kool (adjunct-directeur)
 
Adres: 't Wed 14, 4132 CC Vianen
Tel: 0347-371477
 
Square Bi Fold De Rank 2020