Op De Voorhof (265 leerlingen) vinden we het belangrijk dat alle kinderen én ouders zich gezien, gehoord en begrepen voelen. Bij ons mag een kind zichzelf zijn. De Voorhof staat voor bewegend leren! Wij begeleiden kinderen in het ontdekken en verder ontwikkelen in hun eigen ontwikkeling. Het welbevinden van kinderen vormt voor ons de basis voor een optimale ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan het groepsproces en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op De Voorhof leren we met en van elkaar. In de ochtenden besteden we aandacht aan rekenen, taal, lezen en schrijven. In de middag werken we veelal groepsdoorbrekend en is er ruimte voor IPC, ons onderwijsprogramma voor de zaakvakken en creatieve vakken.

Directie: Laurens van Leeuwen (directeur), Anne Maguire (adjunct-directeur)
 
Adres: De Looch 3, 4133 DK Vianen
Tel: 0347-373527
 
Square Bi Fold De Voorhof 2020