Betekenis van de naam

FLUENTA’ is een vorm van het Latijnse werkwoord ‘fluere’, dat ‘voortstromen, in beweging blijven’ of ‘ontwikkelen’ betekent. Het Latijnse zelfstandige naamwoord ‘fluo’ betekent ‘rivier’ of ‘(water)bron’.

De naam is gekozen vanwege de volgende betekeniselementen:

  • Stromen, dóórstromen, er zit vaart in, alles blijft in beweging, het ontwikkelt steeds (zoals dat ook op onze scholen het geval is).
  • Voortstromen, of ook wel ‘voortkabbelen’, er mag dus verschil in tempo zijn (net als bij de ontwikkeling van kinderen).
  • Rivier of bron: onze inspiratiebron is het geloof in de God van de Bijbel. Die bron blijft ons altijd voeden.
  • Aandacht en moed is nodig om soms tegen de stroom in te varen en toch daarbij op koers te blijven.

Het ontworpen logo symboliseert  de beweging, het voortstromen of voortkabbelen, de bron. De kleuren blauw en groen duiden op rivier en uiterwaarden.

Geloof in de toekomst

Als Stichting Fluenta geloven wij in kinderen, zij zijn onze toekomst. Ook geloven wij in de meerwaarde van ons protestants-christelijk onderwijs. Wij handelen daarbij op alle niveaus vanuit drie kernwaarden: verbinden, verwonderen en verantwoorden. Deze kernwaarden krijgen uitwerking in ons nieuwe Koersplan met als titel “Geloof in de toekomst”. De uitwerking hiervan presenteren wij aan u in een korte film.  

Stichting Fluenta heeft 19 basisscholen in de plaatsen Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten en Leersum waaronder één school voor speciaal onderwijs in Vianen.