Nieuwsbrieven van onze stichting worden hieronder opgenomen. In de nieuwsbrief wordt informatie gegeven over wat er allemaal binnen de stichting en de scholen gebeurt. Kopij kan worden gestuurd naar nieuwsbrief@fluenta.nl.

Nieuwsbrief