Externe vertrouwenspersonen:
Mevrouw Marla van Berge Henegouwen-de Jonge
De heer Harry Kelderman

evp@cedgroep.nl
CED-Groep
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Telefoon: 010-4071599