Het christelijk geloof, gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbelse verhalen, is de basis voor de identiteit van de scholen.
Fluenta wil, zonder daaraan tekort te doen, rekening houden met het brede spectrum aan verschijningsvormen die het christelijk geloof nu kent. Daarbij wordt respectvol omgegaan met andere wijzen van geloven en andere godsdiensten.

Klik hier voor de notitie Geloof, Hoop en Liefde.