Fluenta is trots op alle ontwikkelingen binnen de stichting.
Daar werken we hard aan en dat brengen we graag onder uw aandacht.
 

Day a week School (DWS) en Different Day (DD)

Day a Week School (DWS) en Different Day bieden één dag per week passend onderwijs aan talentvolle leerlingen van Fluenta scholen uit de groepen 5, 6 en 7 die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën.Dit zijn leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en samen leren met ontwikkelingsgelijken. De DWS en DD groepen zijn samengesteld op basis van leerlingen afkomstig van de Fluenta scholen in Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen en Leersum. Hier gaat een uitvoerige identificatieprocedure aan vooraf. Het gaat hier om leerlingen die nog meer uitdaging nodig hebben dan het aanbod van een verrijkingsklas en/of plusklas.
Het lesmateriaal is gericht op wiskunde, wetenschap, taal, filosofie, denkstrategieën, studievaardigheden, tijdmanagement, sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie. De leerlingen zitten drie jaar lang met verschillende leeftijden door elkaar bij elkaar in een DWS en DD klas. Zij hebben iedere week dezelfde gespecialiseerde leerkracht. Een van de belangrijkste achterliggende principes is “leren leren”. Belangrijk is dat deze leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de (meer) begaafde leerlingen in hun klas die niet aan DWS deelnemen. DWS en DD als afgeleide hiervan komt oorspronkelijk uit Engeland en is in 2010 gestart in Amsterdam.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Day a Week School kunt u terecht op www.dayaweekschool.nl

Top-directeuren met een top-opleiding

Fluenta staat voor leiderschap en inspirerend leiderschap staat voor goed onderwijs. Goed leiderschap vraagt een voortdurende ontwikkeling en professionalisering. 
Dit kun je het beste doen door van en met elkaar te leren. Alle directeuren en adjunct-directeuren van Fluenta zijn daarom opgeleid tot gecertificeerd schoolleiders. Met elkaar hebben we een tweejarig  professionaliseringstraject gevolgd bij Penta Nova. Dat werkt verbindend en inspirerend en leidt tot gedeeld leiderschap op school- en stichtingsniveau.
 
Lokaal van de toekomst
 
De Beatrixschool heeft in 2018 het Lokaal van de Toekomst geopend en is de eerste basisschool in Nederland die werkt met de Nureva Span, een interactieve wand van 6 meter, met een werkruimte (door te swipen) van 60 meter.
Vele sponsoren hebben meegewerkt, meegedacht en geïnvesteerd in het lokaal.
Ook Stichting Fluenta heeft met haar innovatiefonds bijgedragen aan de totstandkoming van dit project.
In samenwerking met de Marnix Academie en de leverancier implementeren we het gebruik van het bord in ons onderwijs en in de organisatie (bijvoorbeeld voor vergaderen).
Kinderen plannen het thematisch werken via scrumsessies, werken projecten uit en presenteren met behulp van de wand.
Het interactief samenwerken op afstand is een belangrijke eigenschap van deze innovatieve wand. Gastlessen op afstand, samen leren en onderzoeken met scholen in het buitenland, het is allemaal mogelijk.
Op de foto: minister Arie Slob krijgt uitleg over het lokaal van de Toekomst, nog voor de realisatie ervan.