Fluenta heeft gekozen voor een eenhoofdig college van bestuur. Het college van bestuur is formeel het bevoegd gezag van de stichting. Het college van bestuur geeft leiding aan de directeuren en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De bestuursmanager geeft leiding aan het stafbureau.

Voorzitter College van Bestuur: Harry de Vink
Bestuursmanager: Jan Spier

De statuten van Stichting Fluenta kunt u hier in zien.