Het directieoverleg wordt gevormd door alle directeuren van onze basisscholen. De stafleden en het College van Bestuur zijn hierbij aanwezig. De directies zijn nauw betrokken bij de beleidsvoorbereiding. Alle directeuren participeren in één van de beleidscommissies. Hierdoor is er sprake van eigenaarschap en gedeeld leiderschap. Het directieoverleg komt tien keer per jaar bijeen en heeft een adviserende functie aan het College van Bestuur.