Logo GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 10 personen (ouders en vertegenwoordigers uit de personeelsgeleding). De GMR komt zes keer per jaar bijeen met het College van Bestuur. Tevens vindt er twee keer per jaar overleg plaats met de Raad van Toezicht. Tijdens de GMR-vergadering worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Onderwerpen die besproken worden zijn onder meer: begroting en jaarrekening, bestuursformatieplan, bestuurlijk toetsingskader, de opbrengsten van de scholen, jaarverslag, CAO PO en passend onderwijs.

De GMR bestaat uit 10 leden. Er zijn momenteel twee vacatures.

Mevrouw Ada Blitterswijk (Houten, personeelsgeleding)
De heer Wout Damoiseaux (Nieuwegein, oudergeleding)
Mevrouw Ineke van der Veer (Nieuwegein, personeelsgeleding)
De heer Jeroen Roose-van Leijden (Nieuwegein, oudergeleding)
Mevrouw Paula de Vlaming (Vianen, personeelsgeleding, voorzitter)
Mevrouw Tessa van den Boogerd (IJsselstein, personeelsgeleding, secretaris)
Mevrouw Berber Klein (Leersum, oudergeleding)
De heer Roland van Barneveld (Leersum, personeelsgeleding, voorzitter)