De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 12 personen (ouders en vertegenwoordigers uit de personeelsgeleding) en zijn afkomstig uit de vijf plaatsen: Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen en Leersum. De GMR komt vijf keer per jaar bijeen met het College van Bestuur. Tijdens de GMR-vergadering worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Onderwerpen die besproken worden zijn onder meer: begroting en jaarrekening, bestuursformatieplan, bestuurlijk toetsingskader, de opbrengsten van de scholen, jaarverslag, CAO PO en passend onderwijs.

De GMR bestaat uit 12 leden, te weten:

 • De heer Jospeh Heigele (Houten, oudergeleding)
 • Mevrouw Ada Blitterswijk (Houten, personeelsgeleding)
 • De heer Albert Boel (Nieuwegein, oudergeleding)
 • Mevrouw Ineke van der Veer (Nieuwegein, personeelsgeleding)
 • De heer Anton-Pieter de Lange (Nieuwegein, oudergeleding, vice-voorzitter)
 • Vacature (Nieuwegein, personeelsgeleding)
 • Mevrouw Alexandra van Bodegraven (Vianen, oudergeleding)
 • Mevrouw Paula de Vlaming (Vianen, personeelsgeleding, voorzitter)
 • Vacature (IJsselstein, oudergeleding)
 • Mevrouw Tessa van den Boogerd (IJsselstein, personeelsgeleding, secretaris)
 • De heer Roland van Barneveld (Leersum, personeelsgeleding, voorzitter)
 • Mevrouw Diana Harinck (Leersum, oudergeleding, penningmeester)