Logo GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 10 personen (ouders en vertegenwoordigers uit de personeelsgeleding) en zijn afkomstig uit de vijf plaatsen: Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen en Leersum. De GMR komt vijf keer per jaar bijeen met het College van Bestuur. Tijdens de GMR-vergadering worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Onderwerpen die besproken worden zijn onder meer: begroting en jaarrekening, bestuursformatieplan, bestuurlijk toetsingskader, de opbrengsten van de scholen, jaarverslag, CAO PO en passend onderwijs.

De GMR bestaat uit 10 leden. Er zijn op dit moment twee vacatures.

Vacature (Houten, oudergeleding)
Mevrouw Ada Blitterswijk (Houten, personeelsgeleding)
De heer Wout Damoiseuax (Nieuwegein, oudergeleding)
Mevrouw Ineke van der Veer (Nieuwegein, personeelsgeleding)
De heer Ewoud Kervel (Nieuwegein, oudergeleding)
Mevrouw Paula de Vlaming (Vianen, personeelsgeleding, voorzitter)
Vacature (IJsselstein, oudergeleding)
Mevrouw Tessa van den Boogerd (IJsselstein, personeelsgeleding, secretaris)
Mevrouw Berber Klein (Leersum, oudergeleding)
De heer Roland van Barneveld (Leersum, personeelsgeleding, voorzitter)