Het stafbureau van Stichting Fluenta is gehuisvest aan de Weverstede 33 te Nieuwegein.
Zij ondersteunen de directeuren, leraren en Raad van Toezicht.

Personeel
Jannita Witten, personeelsfunctionaris
Siska de Groot, ambtelijk medewerker personeelszaken
Ingrid van Beurden, managementassistent personeelszaken

Financiën
Wim van der Wal, financial controller
Hanneke de Wolf, administratief medewerker

Huisvesting
Jan van Tongeren, beleidsmedewerker huisvesting

Coördinator opleiden in de school
Elma Snabilie

Salarisadministratie
Claudia Manten, salarisadministrateur
Corrie den Daas, medewerker salarisadministratie

Ondersteuning college van bestuur
Ingrid van Beurden, managementassistent college van bestuur

Bovenschools ICT-ers
Dick van Oostenbruggen
H. Pouw

Technische dienst (Fluenta Facilitair)
Bert Schenk