Het stafbureau van Stichting Fluenta is gehuisvest aan de Weverstede 33 te Nieuwegein.
De medewerkers van het stafbureau ondersteunen de directeuren, leraren en Raad van Toezicht.


Voorzitter College van Bestuur
Harry de Vink

Bestuursmanager
Jan Spier

Ondersteuning College van Bestuur/bestuursmanager
Ingrid van Beurden

Personeelszaken
Jannita Witten
Siska de Groot
Ingrid van Beurden

Financiƫle zaken
Wim van der Wal
Hanneke de Wolf

Huisvesting
Laurens van Leeuwen

Coƶrdinator opleiden in de school
Elma Snabilie

Salarisadministratie
Claudia Manten
Corrie den Daas

Security Officer
Dick van Oostenbruggen

Bovenschools ICT-ers
H. Pouw
R. Pouw

Technische dienst (Fluenta Facilitair)
Bert Schenk