DDg

Stichting Fluenta is op zoek naar een enthousiaste LERAAR voor één dag per week voor de
DIFFERENT DAY GROEP 
in IJsselstein m.i.v. 1 augustus 2019.

 

Een Different Day groep (DD groep) is een afgeleide van Day a Week school. De Different Day school biedt passend onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen. Het gaat hier om kinderen die qua prestaties en denkstrategieën behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij in hun reguliere groep en/of plusklas geboden krijgen. Zij komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Er zitten meerdere leeftijdsgroepen in de klas (leerlingen van groep 5 - 7). Een groep bestaat uit maximaal 18 leerlingen. Different Day in IJsselstein is toegankelijk voor leerlingen van De Pijler en De Brug. Er is plaats voor maximaal 18 leerlingen. 

Het lesmateriaal voor Different Day staat niet geheel vast en is dus vormbaar. Het is daarom belangrijk dat de Different Day leraar openstaat voor ideeën van de leerlingen. De eigenschappen flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen zijn nodig om delen uit lessen spontaan te schrappen of juist aan te vullen met extra opdrachten of werkvormen. Ook moet de leraar bereid zijn om tijd te steken in het ontwikkelen van en zoeken naar passend lesmateriaal. Enthousiasme en affiniteit met talentvolle leerlingen is voor de leraar vanzelfsprekend. De Different Day leraar staat ervoor open om samen met de talentvolle leerlingen op een plezierige en speelse wijze te ontdekken en te leren en werkt nauw samen met de Day a Week school leraren van Fluenta.

Resultaatgebieden

1. Lesgeven 
a. De DD leraar geeft één dag per week (WTF 0,2) op basisschool de Pijler in IJsselstein les aan de geselecteerde leerlingen. 
b. Na afloop van de lesdag, wordt het ´thuisvel´ (opbouw en inhoud van de lesdag) met de ouders en de thuisscholen van de leerlingen gecommuniceerd.

2. Lesontwikkeling
a. De leraar geeft op basis van hoofdlijnen zelf vorm aan de lesinhoud.
b. De leraar staat open voor ideeën van andere leraren en leerlingen.

3. Bijeenkomsten
a. In de netwerkoverleggen kom je met de andere DWS en DD leraren van Fluenta samen en wissel je lesideeën en andere relevante zaken met elkaar uit.
b. Eenmaal per jaar organiseer je een ouderavond voor de ouders uit de DD groep.
c. Tweemaal per jaar is er een inloopmiddag in de klas.
d. Je bent aanwezig bij de informatieavond voor nieuwe ouders.

Kennis en vaardigheden

De DD leraar in IJsselstein:

• geeft mede vorm en inhoud aan de Protestants Christelijke identiteit;
• heeft affiniteit met talentvolle en begaafde leerlingen;
• heeft een opleiding ten aanzien van hoogbegaafdheid gevolgd of is bereid deze te volgen;
• heeft een bovengemiddeld denk- en werkniveau (HBO+);
• heeft lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en is/of wordt benoemd in een L11 functie;
• is creatief in het bedenken van oplossingen;
• heeft een sterk aanpassingsvermogen;
• kan zich goed flexibel opstellen;
• is enthousiast;
• is bereid zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen van lesmateriaal;
• is bereid tijd te steken in extra taken die vallen naast de uren voor de klas (zoals netwerkbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten, scholing).

Je brief voorzien van je motivatie en uitgebreide CV kun je voor maandag 24 juni 2019 mailen naar Jan Spier, bestuursmanager Stichting Fluenta. Het mailadres is janspier@fluenta.nl.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zullen z.s.m. na 27 mei plaatsvinden. Een proefles met een groep cognitief talentvolle leerlingen maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.