Als schoolteam staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschooltijd te bieden. Goed qua onderwijskundige zorg en ook wat betreft de creatieve, de lichamelijke en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij willen elk individueel kind een goede plek geven in de schoolgemeenschap. Samen bouwen aan een goed fundament: pedagogisch klimaat, waardoor de kinderen optimaal kunnen ontwikkelen en leren, met aandacht voor de onderwijsbehoeften van het kind; kindgericht en doelgericht!

Directie: Martha Broersma (interim-directeur)
 
Locatie: Koninginnenlaan
Adres: Koninginnenlaan 5, 3433 CT Nieuwegein
Tel: 030-6060525
 
Locatie: Julianaweg
Adres: Julianaweg 28, 3433 EB Nieuwegein
Tel: 030-2217486
 
Locatie: Lupinestraat
Adres: Lupinestraat 23, 3434 HA Nieuwegein
Tel: 030-6065165
 
Square Bi Fold Was 2020