YHS_7589

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Stichting Fluenta kent een raad van toezicht en een college van bestuur. Hiermee doen we recht aan de wettelijke verplichting om scheiding aan te brengen tussen het besturen en toezicht houden.

College van bestuur

Het college van bestuur bestuurt de stichting en geeft leiding aan de directie. Het bestuur bestaat uit:

  • Harry de Vink (voorzitter college van bestuur)

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Janneke Louisa-Muller (voorzitter)
  • Rutger Hensen (vice-voorzitter)
  • Elizabeth Langeveld
  • Joseph Heijgele
  • Esther Reinders
  • Yolanda Petermeijer

De raad van toezicht vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het college van bestuur en verleent goedkeuring op besluiten van het bestuur. De raad van toezicht legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren door het uitbrengen van een jaarverslag.