Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor van Stichting Fluenta is gehuisvest aan de Meentwal 15 te Nieuwegein. De medewerkers ondersteunen de directies, leerkrachten en Raad van Toezicht.

Harry

Harry de Vink

Voorzitter College van Bestuur

Mijn naam is Harry de Vink en ik ben voorzitter College van Bestuur van Fluenta. Ik werk sinds oktober 2019 met veel plezier bij de stichting. In mijn...

Jan

Jan Spier

Bestuursmanager

Mijn naam is Jan Spier en als bestuursmanager ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het bestuurskantoor en vervang ik het Coll...

Ingrid

Ingrid van Beurden

Bestuurssecretaresse

Mijn naam is Ingrid van Beurden en ik werk sinds 2008 bij de stichting. Ik ondersteun het college van bestuur en de bestuursmanager en ben één dag wer...

Jannita

Jannita Witten

Personeelszaken
Siska

Siska de Groot

Personeelszaken

Mijn naam is Siska de Groot. Sinds januari 2015 werk ik drie dagen per week met plezier bij Fluenta als medewerker personeelszaken. Tot mijn taak beho...

fluenta default image

Annerieke Pastoor

Personeelszaken
Wim

Wim van der Wal

Financiële zaken
Hanneke

Hanneke de Wolf

Financiële zaken

Mijn naam is Hanneke de Wolf. Ik ben vanaf 2008 werkzaam bij de Stichting. Ik ben begonnen op “De Vlaswiek” en “De Wegwijzer”, nu Wereldwijs, in Houte...

Laurens

Laurens van Leeuwen

Huisvesting

Ik ben Laurens en werk al jaren met veel plezier voor Fluenta. Gestart als leerkracht op De Fontein, doorgegroeid naar adjunct-directeur op Het Mozaïe...

Elma

Elma Snabilie

Coördinator Opleiden in de school
Claudia

Claudia Manten

Salarisadministratie

Ik ben Claudia Manten en ben werkzaam op de salarisadministratie. Ik verwerk de mutaties voor de salarisadministratie, zodat de salarissen op de juist...

Corrie

Corrie den Daas

Salarisadministratie

Mijn naam is Corrie den Daas en ik ben sinds mei 2008 werkzaam bij de stichting. Ik ben werkzaam op de salarisadministratie en één dag in de week onde...

Bert

Bert Schenk

Technische dienst

Ik ben Bert Schenk, 61 jaar, getrouwd met Rita en heb 3 kinderen in de leeftijd van 21, 17 en 14 jaar. Ik ben sinds 2007 werkzaam bij de VCNS en dus n...

fluenta default image

Dick van Oostenbruggen

AVG-security Officer
fluenta default image

H. Pouw

Bovenschoolse ICT-medewerker
fluenta default image

R. Pouw

Bovenschoolse ICT-medewerker