YHS_8138

Betekenisvol onderwijs

Betekenisvol en passend onderwijs

Fluenta bouwt aan betekenisvol en passend onderwijs. Kinderen leven in een complexe en snel veranderende samenleving. Ze hebben naast behoefte aan kennisoverdracht ook baat bij het aanleren de vaardigheden die passen bij de beroepen van de toekomst.

Op onze scholen leren we kinderen 21e-eeuwse vaardigheden zoals: samenwerken, oplossingsgericht denken, kritisch denken, onderzoekend leren en argumenteren.

Eigenaarschap

Om kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces, nodigen we ze uit om leerdoelen te stellen en talenten te benutten. Zo leggen ze verantwoording af over hun ontwikkeling en leren met en van elkaar.

YHS_8341

Onze ambitie

Betekenisvol en passend onderwijs is de ambitie van Fluenta. We bieden gedifferentieerd onderwijs afgestemd op individuele behoeften van een kind en dragen bij aan de continue kwaliteitsverbetering op alle scholen.