Foto DWS1

Day a Week School

Day a Week School (DWS) biedt één dag per week passend onderwijs aan talentvolle leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Dit zijn leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging en samen leren met ontwikkelingsgelijken.

Fluenta heeft in totaal acht DWS-groepen. Drie groepen in Houten, twee groepen in Nieuwegein en enkele groepen in IJsselstein, Vianen en Leersum.

Doelstelling

De doelstelling van de Day a Week School is drieledig: talent ontwikkelen, het leerplezier vergroten en de leerlingen stimuleren in het leren. Dit gebeurt door ze uit te dagen op sociaal, emotioneel en intellectueel vlak.

Leren leren

De DWS-groepen zijn klein en het lesmateriaal is onder andere gericht op wetenschap, taal, filosofie, studievaardigheden, tijdmanagement, sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie. Een gespecialiseerde leerkracht biedt deze onderdelen geïntegreerd en afwisselend aan in projecten van een aantal weken. Deze projecten zijn erop gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

Identificatieprocedure

Aan deelname aan een DWS-groep gaat een uitvoerige identificatieprocedure vooraf. Het gaat om een beperkt percentage leerlingen dat nog meer uitdaging nodig heeft dan het aanbod van een verrijkingsklas en/of plusklas op de thuisschool.

Thuisklas

Belangrijk is dat DWS-leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen.

De Day a Week School komt oorspronkelijk uit Engeland en is in 2010 gestart in Amsterdam. Kijk voor meer informatie op: www.dayaweekschool.nl