Documenten en regelingen

Fluenta houdt van een heldere communicatie. Hieronder vindt u een overzicht van reglementen, regelingen en protocollen die voor alle scholen van Fluenta geldt.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor de gehele Europese Unie. Conform de regelgeving is er een externe Functionaris Gegevensbescherming benoemd (CED Groep), te weten: Marion van der Horst (e-mail: m.vanderhorst@cedgroep.nl, telefoon: 010-4071599). Dick van Oostenbruggen is benoemd als Security Officer. Hij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris Gegevensbescherming en de scholen in geval van datalekken.