YHS_8471

Medezeggenschap

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Op stichtingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR komt zes keer per jaar bijeen met het College van Bestuur. Tevens vindt er twee keer per jaar overleg plaats met de Raad van Toezicht. Tijdens de GMR-vergadering worden beleidszaken besproken ter meningsvorming, instemming en/of advies. Onderwerpen die besproken worden zijn onder meer: begroting en jaarrekening, bestuursformatieplan, bestuurlijk toetsingskader, de opbrengsten van de scholen, jaarverslag, CAO PO en passend onderwijs.

Waar staan wij, als GMR van Fluenta, voor?

De GMR wil een positieve bijdrage leveren aan de beleidsvoering van Stichting Fluenta. Wij doen dit door:

  • Gebruik te maken van algemene rechten (overleg-, initiatiefrecht en informatierecht) en bijzondere rechten (instemmings‐ en adviesrecht) op beleidsmatige onderwerpen. De belangen van leerlingen, ouders en personeel worden hiermee behartigd.
  • Initiatief te nemen om zaken bespreekbaar te maken.
  • Transparant te zijn in handelswijze en keuzes.

Wij willen ons daarbij de komende jaren verder ontwikkelen in onze visie en doelstellingen door jaarlijks te werken aan enkele speerpunten.

Speerpunten van de GMR

De GMR heeft voor het schooljaar 2021-2022 een aantal speerpunten bepaald waar extra aandacht aan wordt besteed. Dit zijn onderwerpen die nadrukkelijk de aandacht verdienen van de personeels- en/of oudergeleding. De speerpunten worden bepaald op basis van thema’s voortkomend uit GMR-vergaderingen en actuele beleidszaken.

  • Contacten met de achterban: zichtbaarheid vergroten en zoeken naar een passende vorm voor de GMR/MR-avond
  • Digitale zichtbaarheid
  • Inventarisatie pauzetijden en het continurooster (afronden)
  • Compleet maken van de GMR (aanvullen tot 10 leden)

GMR-leden

De GMR van Stichting Fluenta bestaat momenteel uit acht leden. We stellen ons graag aan je voor.

Roland 1 bewerkt

Roland van Barneveld

Leersum, leerkracht, voorzitter

Mijn naam is Roland van Barneveld, de voorzitter van de GMR Fluenta. Ik ben getrouwd en heb drie zonen tussen de 16 en 23 jaar oud. Wij wonen in Leers...

Paula bewerkt

Paula de Vlaming

Leerkracht, Vianen

Mijn naam is Paula de Vlaming leerkracht en internbegeleider op Basisschool De Rank. Ik heb op meerder scholen van Fluenta gewerkt en deelgenomen als ...

Tessa van den Boogerd bewerkt

Tessa van den Boogerd

IJsselstein, leerkracht, secretaris

Mijn naam is Tessa van den Boogerd. Ik werk als leerkracht in groep 6-7 op De Brug in IJsselstein. Ik ben sinds 2016 lid van de personeelsgeleding van...

Ada Blitterswijk bewerkt 2

Ada Blitterswijk

Houten, leerkracht

Mijn naam is Ada Blitterswijk. Ik ben getrouwd met Ton en we hebben kinderen en kleinkinderen. Al 37 jaar werk ik in het onderwijs en draag ik bij aan...

Ineke bewerkt

Ineke van der Veer

Nieuwegein, leerkracht

Mijn naam is Ineke van der Veer en ik werk op de Mauritsschool in Nieuwegein als leerkracht en IB onderbouw.

Zitting hebben in de GMR betekent voor mij...

woutD

Wout Damoiseaux

Nieuwegein, ouder

Mijn naam is Wout Damoiseaux en ik ben woonachtig in Nieuwegein. Ik ben getrouwd met Marieke en ik heb twee kinderen die allebei op de Koningin Julian...

Jeroen bewerkt

Jeroen Roose-van Leijden

Nieuwegein, ouder

Mijn naam is Jeroen Roose-van Leijden en als zelfstandig ondernemer werkzaam als centrummanager voor het centrum en de woonboulevard in Utrecht.

Mijn k...

pasfoto Berber

Berber Klein

Leersum, ouder

Mijn naam is Berber Klein en ik woon in het bosrijke Leersum met mijn man en vier kinderen. Al mijn kinderen zitten nu op De Schakel en zo ben ik als ...

YHS_7654

Je bent welkom!

Heb je een vraag aan de GMR? Stuur dan een mail sturen aan gmr@fluenta.nl.

Op dit moment hebben we nog één vacature voor de GMR. Heb je interesse? Neem dan even contact op via bovenstaand e-mailadres. We vertellen je er graag meer over.