YHS_8384

Partners

Fluenta Facilitair

Logo Fluenta Facilitair 11-2016

Fluenta Facilitair

Fluenta Facilitair verzorgt het schoonmaakonderhoud op de scholen van de stichting Fluenta. Naast het schoonmaakonderhoud coördineert Fluenta Facilitair het technisch onderhoud, de onderhoudscontracten en behandelt technische klachten, storingen of verzoeken. De meeste kleine bouwkundige en technische werkzaamheden worden uitgevoerd door de technische dienst van Fluenta Facilitair. Door deze opzet worden de scholen ontlast, waardoor zij zich volledig kunnen bezighouden met het primaire proces.

Neem bij vragen, een melding of open sollicitatie contact op via: 030 - 2040615 en fluentafacilitair@fluenta.nl.

Transvitalogo2x

Transvita

Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals beschreven in het Sectorplan PO en heeft als regio Midden-Nederland.

De vijf hoofdactiviteiten van RTC Transvita zijn:

  • Het werven en begeleiden van leerkrachten ten behoeve van vervangingsvragen;
  • Het bemiddelen van leerkrachten op vervangingsvragen;
  • Invulling geven aan het gedelegeerd werkgeverschap van leerkrachten van de Talentenpool. Dit zijn leerkrachten met een vaste aanstelling die op invalvragen worden ingezet.
  • Het ontwikkelen van een Loopbaancentrum waar alle medewerkers van aangesloten besturen gebruik van kunnen maken.
  • Het verzamelen en ontsluiten van vacatures voor tijdelijke en vaste formatie via Voordeklas.nl
1519952066299
che

Marnix Academie / Christelijke Hogeschool Ede

De scholen van Fluenta hebben ook een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen zijn gecertificeerd om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo), in Utrecht.

In het partnerschap nemen innovatie en onderzoek een belangrijke plaats in. Zo nemen docenten en studenten van de Marnix Academie en leraren uit de beroepspraktijk deel aan leerwerkgemeenschappen. Ze doen onderzoek om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze kennis komt ten goede van de ontwikkeling van de basisschool.

Logo-ProfiPendi-2

Profi Pendi

De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een speciale (basis)school.

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Alle scholen samen maken daar duidelijke afspraken over. Bij Profi Pendi werken alle schoolbesturen, basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden met elkaar samen om passend onderwijs mogelijk te maken.

Logo

ZOUT

In het Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (ZOUT) werken 32 schoolbesturen, 87 scholen voor primair(speciaal)onderwijs en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen aan Passend Onderwijs. Onze Leersumse scholen, De Hoeksteen en De Schakel vallen onder dit samenwerkingsverband.