YHS_8034

Van en met elkaar leren

Werken voor Fluenta is kiezen voor ontwikkeling. We benutten op al onze scholen de talenten van het team zo veel mogelijk.

Scholing

Op allerlei manieren is er ruimte voor professionele ontwikkeling: door teamscholing en formele scholingstrajecten. Centraal organiseert Fluenta de jaarlijkse Fluentastudiedag en worden er inspiratie- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Ook zijn er mogelijkheden om bij elkaar in de school good practices te zien van bepaalde thema’s.

Netwerken

We hebben ook netwerken waarin specialisten (zoals intern begeleiders en ICT-ers) samenkomen, met als doel om Fluentabreed tot doorontwikkeling te komen. Doorgroeien naar een senior leerkracht- of een directiefunctie wordt bij ons gestimuleerd.

YHS_7654

Mobiliteit

We stimuleren dat collega’s na een aantal jaar van school wisselen. We organiseren jaarlijkse week van de mobiliteit die gericht is op het kennismaken met andere scholen en het vergroten van het netwerk. We bieden maatwerk in het zoeken naar een andere school en begeleiden werknemers hier goed in.

De bestuursinvalpool en de mogelijkheid om regionaal bij verschillende besturen invalwerk te doen biedt een andere mooie gelegenheid om als leraar brede ervaring op te doen.