Sonja de Groot

Sonja de Groot, adjunct-directeur en intern begeleider

‘Als je goed in je vel zit kun je beter leren!’

‘Van jongs af aan wist ik dat ik juf wilde worden. Mijn moeder zat ook in het onderwijs. Mijn middelbare school stond naast de school van mijn moeder, een SBO-school. Na mijn lessen ging ik als 16-jarige vaak helpen op die school. Tijdens de crea-middag ging ik met groepjes leerlingen koken of figuurzagen. Ik vond dat geweldig om te doen en wist zeker dat ik later in het onderwijs wilde. Afgelopen jaren is mijn managementkant meer naar boven gekomen. Dat heb ik dan weer van mijn vader, want hij heeft zijn werkzame jaren een eigen bedrijf opgebouwd. Jaren heb ik voor de klas gestaan en nu ben ik volledig ambulant. Ik had gedacht dat ik daarmee het lesgeven heel erg zou missen, maar dat is niet zo. Want alles wat ik doe, gaat uiteindelijk over goed onderwijs voor het kind en dat is waar ik energie van krijg.’

Excellente kanjerschool

‘Opvallend in onze school is de poster met de gekleurde trap in de hal. Het staat als metafoor voor de visie van de school. Wij willen onze leerlingen zo hoog mogelijk laten klimmen naar een kleur die bij het kind past. Ieder kind is uniek. De trap vormt een kleurrijke verscheidenheid, want al onze leerlingen hebben ook hun eigen kleur. De leuning dat zijn wij, de ouders en de medeleerlingen, zo kunnen we elkaar ondersteunen. Het fundament van de trap is onze Kanjervisie. We zijn een kanjerschool; vanuit sociale veiligheid en vertrouwen komt een leerling in sociaal emotionele ontwikkeling en tot leren. Als je namelijk goed in je vel zit kun je beter leren! Met het Kanjerprofiel hebben wij het predicaat Excellent in januari 2020, voor de tweede keer mogen ontvangen en daarmee weten te houden. Daar zijn we reuzetrots op.

Een leven lang ontwikkelen

Mijn hele loopbaan werk ik op de Koningin Julianaschool, inmiddels alweer 24 jaar. Ik heb heel veel kansen gekregen om mijzelf te blijven ontwikkelen. Eerst vooral op schoolniveau, maar later ook bovenschools en in verschillende netwerken. Zo heb ik een post hbo-opleidingen Intern Begeleider en de Schoolleiders opleiding basis- en vakbekwaam gevold. Ik ben begonnen als leerkracht in de groepen 1 t/m 8, toen remedial teacher, later IB-er binnen het MT van de school en vandaaruit kreeg ik de kans om hier adjunct-directeur te worden. Ik ben nu ruim 10 jaar IB-er van deze school, waarvan de laatste drie jaar in combinatie met mijn functie als adjunct-directeur. Ik vind fijn om elke keer een nieuwe stap te zetten. Het houdt mij scherp om blijvend te ontwikkelen, maar wel binnen het vak van onderwijs wat zo goed bij mij past. Dat wordt ook gestimuleerd door Fluenta. De nieuwe werkgroepen worden bijvoorbeeld samengesteld door directeuren, adjunct-directeuren, specialisten en leerkrachten. Daarin wordt ieders stem gehoord. Dat past ook bij mij, samen leren van elkaar.

Werkgeluk

Ik vind Fluenta een fijne werkgever. Alles is goed geregeld en iedereen is bereid om te helpen. In mijn zoektocht naar mijn volgende stap in mijn ambitie, heb ik van Fluenta een coachingstraject aangeboden gekregen. Dat voelt als een cadeautje. Het is goed om daar tijd voor te nemen en te overdenken hoe je erin staat. Het heeft mij mooie eye-openers gegeven om mijn ambities verder uit te diepen en te verwezenlijken. Werkgeluk vind ik heel belangrijk, op dit moment ben ik erg gelukkig op de plek waar ik nu zit.