YHS_8376

Betekenisvol onderwijs

Geloof in de toekomst

Kinderen leven in een complexe en snel veranderende samenleving. Ze hebben behoefte aan kennisoverdracht en baat bij het aanleren van vaardigheden die passen bij de beroepen van de toekomst. Leren is elke dag met elkaar iets nieuws ontdekken. Bij Fluenta zien we het onder meer als onze taak om kinderen kennis, vaardigheden en inzichten te laten verwerven die duurzame gedragsveranderingen teweegbrengen.

Onze visie op leren

Tijdens het leerproces geven we kinderen de ruimte om initiatief te nemen en uitdagingen aan te gaan. We gunnen kinderen dat ze ontdekken dat ze iets snappen of beheersen en dat ze daar trots op kunnen zijn. Die succeservaringen nemen ze de rest van hun leven mee. Onze volledige visie op leren staat hier.