IMG_4498

Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

Stichting Fluenta heeft twee externe vertrouwenspersonen (Angela Groen en Marjon ten Heggeler) vanuit de CED-groep. De externe vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via evp@cedgroep.nl en/of 010-4071599.

De externe vertrouwenspersoon

  • behandelt indien gewenst klachten van personeelsleden, leerlingen en ouders voert gesprekken met betrokkenen;
  • verwijst naar hulpverlenende instanties;
  • biedt ondersteuning bij het indienen van een klacht en/of het doen van aangifte;
  • bemiddelt (eventueel) tussen klager en aangeklaagde;
  • adviseert desgewenst het bevoegd gezag over de klachtafhandeling.

De vertrouwensinspecteur
Bij de Onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs aangesteld, die een speciale scholing hebben gevolgd om klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik adequaat af te handelen. Vertrouwensinspecteurs vervullen een klankbordfunctie voor het bevoegd gezag, leerlingen en personeelsleden die slachtoffer zijn van seksuele intimidatie of seksueel misbruik of die worden geconfronteerd met seksuele intimidatie of seksueel misbruik jegens andere leerlingen of personeelsleden.

Telefoonnummer: 0900-1113111.

Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon