slide_2_737_490

Koningin Julianaschool

Nieuwegein

Logo Julianaschool_2022
Locatie Aert de Gelderhage 5, 3437KB Nieuwegein
Telefoonnummer +31 (0)306 03 84 83
E-mailadres infojuliana@fluenta.nl
Website koninginjulianaschool.net

Schoolgids Koningin Julianaschool 2023-2024

Iets meer over onze excellente kanjerschool...

Wij willen onze leerlingen zo hoog mogelijk laten klimmen naar een kleur die bij het kind past! De trap vormt een kleurrijke verscheidenheid, immers ook al onze leerlingen hebben hun eigen “kleur”. Elke kleur mag er zijn, sterker nog: de trap is juist zo mooi door de verscheidenheid aan al die kleuren. Zoals je op de foto kunt zien heeft de trap geen leuning: dit komt omdat wij (team, medeleerlingen en ouders samen) het kind de ondersteuning, lef, sociale veiligheid en vertrouwen geven om zelf te durven en kunnen klimmen. Aangestuurd en gesteund door ons: wij vormen de leuning en bieden houvast! Op de KJS besteden wij dan ook veel aandacht aan het zelfvertrouwen en welbevinden van onze kanjers. Als de leerling zich veilig voelt, gaat het klimmen beter en kunnen wij het maximale aan ontwikkeling bereiken. Een pedagogisch veilig leerklimaat bereiken wij onder andere door het geven van kanjertrainingen in alle groepen en door het bieden van een uniforme pedagogische aanpak: ons kanjerprofiel. Op dit profiel hebben wij het predicaat “Excellent” van de inspectie ontvangen.

Koningin Julianaschool

Onze Koningin Julianaschool heeft het predicaat Excellent van de onderwijsinspectie ontvangen!
Het predicaat Excellent krijg je als alle inspectiestandaarden op de school goed in orde zijn én als je uitblinkt op een bijzonder, excellent profiel. De Koningin Julianaschool heeft het predicaat ontvangen voor het kanjerprofiel - sociale veiligheid. Het excellente kanjerprofiel staat voor de onderlinge sfeer (leerlingen, team en ouders), pedagogisch klimaat en (professionele) leercultuur op school. Excellent bevonden worden juist op dit pedagogische thema is uniek en een eer. Vanuit onze visie kunnen leerlingen pas optimaal tot leren komen als zij in balans zijn en zich prettig voelen. Dat wij nu erkend zijn door inspectie van het onderwijs en de jury van excellente school op dit punt, voelt als een kroon op onze Koningin Juliana…kanjerschool! Waar 330 leerlingen, 500 ouders/verzorgers, 35 teamleden “samen leven” is het een mooie uitdaging om het gesprek blijvend met elkaar aan te gaan. Preventief, maar zeker ook als er meningsverschillen of ongewenste interacties zijn. Kinderen én de groep leren hoe je hier mee om kunt gaan, handvatten bieden om goed voor jezelf en een ander te zijn: dat is wat het profiel inhoudt. Vanuit vertrouwen bruggen naar elkaar bouwen in plaats van muren om ons heen te creëren! Er is naast ons kanjeronderwijs ook aandacht voor kinderen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben. De school biedt ook mogelijkheden op het gebied van ‘Talentontwikkeling’ in de Plusklas. Er is veel onderwijstijd ingeroosterd voor de vakgebieden taal, rekenen en lezen, waarbij de leerkrachten gebruik maken van het lesmodel: ‘directe instructie’. Deze leerstof wordt veelal op drie niveaus aangeboden: het minimumniveau, het basisniveau en het verrijkingsniveau. De school werkt opbrengstgericht en de leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. Om dit te realiseren, is het nodig om kinderen te ondersteunen, vertrouwen te geven en uit te dagen.

Directie: Martine Spreeuw (directeur), Corrie van der Sar (interim directeur), Heleen Hoogenberk (interim adjunct-directeur)