Foto DWS1

Day a Week School

Heeft jouw kind behoefte aan meer uitdagingen? Op onze Day a Week School (DWS) bieden we één dag per week passend onderwijs aan talentvolle leerlingen uit de groepen 5, 6 en 7 die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën. Alle twintig scholen van Fluenta doen mee: er zijn drie groepen in Houten en twee in Nieuwegein. IJsselstein, Vianen en Leersum hebben elk één groep.

Leerplezier en talentontwikkeling

De gespecialiseerde leerkrachten helpen de leerlingen hun talent te ontwikkelen en het leerplezier te vergroten. Ook stimuleren ze de kinderen in het leren. Dat doen ze door hen op sociaal, emotioneel en intellectueel gebied uit te dagen. De DWS-groepen zijn klein en het lesmateriaal is onder meer gericht op wetenschap, taal, filosofie, studievaardigheden, tijdmanagement, sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie. De leerkracht biedt deze onderdelen geïntegreerd en afwisselend aan in projecten van een aantal weken. Deze projecten zijn erop gericht om de leerlingen uit te dagen leergedrag te vertonen. Zo ‘leren’ ze leren.

Geschikt voor jouw kind?

Wil je weten of jouw kind in aanmerking komt voor een DWS-groep? Overleg dan met de betreffende leerkracht. Goed om te weten: kinderen die naar DWS gaan, blijven een rol spelen in hun thuisklas. Zo verhogen ze niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de begaafde leerlingen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen.

Kijk voor meer informatie op: Day a Week School