YHS_8891-HDR

De Fontein

Houten

logo de fontein
Locatie Bronmos 2, 3994KA Houten
Telefoonnummer +31 (0)306 36 10 65
E-mailadres infofontein@fluenta.nl
Website fonteinhouten.nl

Schoolgids De Fontein 2023-2024

'Op De Fontein word je de beste versie van jezelf!'

De Fontein is de eerste school 'De Leider in Mij' in Houten en omgeving. Dit onderwijsconcept is Stephen Covey.

Het onderwijs aan basisschool De Fontein is bestemd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. In die periode geven wij kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat passend is bij de mogelijkheden van het kind. Wij streven naar een hoog welbevinden van de leerling en naar hoge betrokkenheid bij de leerstof omdat dan sprake is van de maximale ontwikkeling van het kind. Om deze doelstelling te halen moeten wij ons blijvend bezinnen op de inhoud en organisatie van ons onderwijs. Hierbij staan woorden als onderwijs op maat, effectieve leertijd en goede voortgangsregistratie centraal.

Visie
De school is een lerende organisatie die onderwijs verzorgt met een hoge kwaliteit. Die kwaliteit is zichtbaar door de betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen en leerkrachten. Hoe wij dit willen bereiken, staat hieronder beschreven. Het team creëert een kindvriendelijke sfeer, waarbinnen aandacht is voor de basisbehoeften van het kind: liefde, veiligheid, vertrouwen en duidelijkheid.

  • Het team streeft de totale ontwikkeling van het kind na. Leren is meer dan bijbrengen van kennis. Het aanbod van leerstof omvat evenredige aandacht voor de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
  • Het team wil kinderen door middel van afwisselende werksituaties de ruimte geven om zich optimaal te ontwikkelen.
  • Het team wil bij het zoeken naar het onderwijskundig ideaal open staan voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen. Daarom maken wij gebruik van jonge, nieuwe methoden en eigentijdse materialen. Alles wat wij doen, toetsen wij aan de wettelijk voorgeschreven kerndoelen.
  • Het team gaat er vanuit dat kinderen opgroeien in een samenleving waarin zij in aanraking komen met mensen uit andere culturen. Het is belangrijk dat kinderen respect ontwikkelen voor andere culturen. In verschillende vak- en vormingsgebieden wordt aandacht besteed aan de kennis van andere culturen. De methoden schenken in tekst en illustratie aandacht aan het aspect multiculturele samenleving.
  • Het team wil de ouders d.m.v. inspraak, ouderhulp en/of ouderbegeleiding betrekken bij het onderwijs.

Directie: Saskia Smienk, directeur, Alice Lanfermeijer, adjunct-directeur

Vacature(s)

Functie WTF Vanaf Plaats
Leerkracht groep 1-2 0,4 1 augustus 2024 Houten Bekijk vacature
Leerkracht middenbouw 0,6 - 1 1 augustus 2024 Houten Bekijk vacature
Vacatureoverzicht