YHS_8138

Missie, visie en identiteit

Onze missie

Bij Fluenta geloven we in toekomstgericht, kansrijk en betekenisvol protestants-christelijk onderwijs voor alle kinderen. We geven ze de kennis en de vaardigheden mee om zichzelf te ontwikkelen tot nieuwsgierige, zelfbewuste en zelfverantwoordelijke deelnemers aan de maatschappij. In een veilige en vertrouwde omgeving leren ze het beste uit zichzelf én uit anderen te halen.

Onze visie

We gaan samen voor betekenisvol en bevlogen onderwijs. Dat vraagt om professionaliteit en vakmanschap. We kijken met een open blik en een respectvolle houding naar alle kinderen. Ieder kind krijgt gelijke kansen om te leren. Zo komen alle kinderen en medewerkers bij Fluenta tot bloei, op weg naar een kansrijke toekomst.

Onze identiteit

Het christelijk geloof, gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbelse verhalen, is de basis voor de identiteit van de Fluenta-scholen. Wij houden rekening met het brede spectrum aan verschijningsvormen die het christelijk geloof nu kent en gaan respectvol om met andere wijzen van geloven en andere godsdiensten. Meer informatie over onze identiteit vindt u in onze notitie Geloof, Hoop en Liefde.