YHS_8384

Partners in samenwerking

Fluenta Facilitair

Logo Fluenta Facilitair 11-2016

Fluenta Facilitair

Fluenta Facilitair verzorgt het schoonmaakonderhoud op onze scholen. Daarnaast coördineert Fluenta Facilitair het technisch onderhoud en de onderhoudscontracten. Ook behandelt deze afdeling technische klachten, storingen en/of verzoeken. De meeste kleine bouwkundige en technische werkzaamheden worden uitgevoerd door de technische dienst van Fluenta Facilitair. Dat ontlast de scholen, zodat zij zich volledig kunnen bezighouden met het onderwijs.

Neem met vragen, een melding of een open sollicitatie contact op via: 030 - 2040615 of fluentafacilitair@fluenta.nl.

Partners

Transvitalogo2x

Transvita

Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals beschreven in het Sectorplan PO in de regio Midden-Nederland.

De vijf hoofdactiviteiten van RTC Transvita zijn:

  • De werving en begeleiding van leerkrachten ten behoeve van vervangingsvragen;
  • Het bemiddelen van leerkrachten op vervangingsvragen;
  • Invulling geven aan het gedelegeerd werkgeverschap van leerkrachten van de Talentenpool. Dit zijn leerkrachten met een vaste aanstelling die op invalvragen worden ingezet;
  • De ontwikkeling van een Loopbaancentrum waar alle medewerkers van aangesloten besturen gebruik van kunnen maken;
  • Het verzamelen en ontsluiten van vacatures voor tijdelijke en vaste formatie via Voordeklas.nl.

Partners

1519952066299
che

Marnix Academie / Christelijke Hogeschool Ede

De scholen van Fluenta hebben ook een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze scholen zijn gecertificeerd om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (Pabo), in Utrecht.

In het partnerschap nemen innovatie en onderzoek een belangrijke plaats in. Zo nemen docenten en studenten van de Marnix Academie en leraren uit de beroepspraktijk deel aan leerwerkgemeenschappen. Ze doen onderzoek om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze kennis komt ten goede van de ontwikkeling van de basisschool.

Profi Pendi

Logo-ProfiPendi-2

Profi Pendi

De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een speciale (basis)school.

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Alle scholen samen maken daar duidelijke afspraken over. Bij Profi Pendi werken alle schoolbesturen, basisscholen en scholen in het speciaal (basis)onderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden met elkaar samen om passend onderwijs mogelijk te maken.

Zout

Logo

ZOUT

In het Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (ZOUT) werken 32 schoolbesturen, 87 scholen voor primair(speciaal)onderwijs en de gemeenten de Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen aan Passend Onderwijs. Onze Leersumse scholen, De Hoeksteen en De Schakel vallen onder dit samenwerkingsverband.