YHS_7589

Raad van toezicht

Bestuur en toezicht

Stichting Fluenta kent een raad van toezicht en een college van bestuur. Hiermee doen we recht aan de wettelijke verplichting om een scheiding aan te brengen tussen besturen en toezicht houden volgens de code goed bestuur in het primair onderwijs.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het college van bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • Janneke Louisa-Muller (voorzitter en remuneratiecommissie)
  • Joseph Heijgele (auditcommissie)
  • Esther Reinders (commissie onderwijs)
  • René Ravenhorst (remuneratiecommissie)
  • Manon Vanderkaa (auditcommissie)
  • Marco van Marle (commissie onderwijs)

De raad van toezicht vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het college van bestuur en verleent goedkeuring op besluiten van het bestuur. De raad van toezicht legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren door het uitbrengen van een jaarverslag.

Heeft u een vraag voor de raad van toezicht, dan kunt u een e-mail sturen naar rvt@fluenta.nl.