Geloof in de toekomst

Als Stichting Fluenta geloven wij in kinderen, zij zijn onze toekomst. Ook geloven wij in de meerwaarde van ons protestants-christelijk onderwijs. Wij handelen daarbij op alle niveaus vanuit drie kernwaarden: verbinden, verwonderen en verantwoorden. Deze kernwaarden krijgen uitwerking in ons nieuwe Koersplan met als titel “Geloof in de toekomst”. De uitwerking hiervan wordt verbeeld in een aansprekende videoscribe die u elders op deze website kunt vinden.

Stichting Fluenta heeft 18 basisscholen in de plaatsen Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, Houten en Leersum waaronder één school voor speciaal onderwijs in Vianen.