Documenten en regelingen

Wat is onze klachtenprocedure? Hoe gaan we om met de veiligheid op school? En wat staat er in de statuten? Hier vind je alle relevante documenten.

Informatie voor gescheiden ouders

De relatie tussen gescheiden ouders kan soms zo vertroebeld zijn, dat er niet meer goed gecommuniceerd wordt over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind(eren). Als school hebben we in die situatie bepaalde verplichtingen als het gaat over het verstrekken van informatie. Alle informatie daarover staat hier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor de hele Europese Unie. Marion van der Horst is de externe Functionaris Gegevensbescherming die volgens de regelgeving benoemd is. Op dit moment wordt zij vervangen door José Schildwacht. Zij is bereikbaar via j.schildwacht@cedgroep.nl.

Hier vind je onze privacy bijsluiters en verwerkersovereenkomsten.