YHS_8376

Geloof in de toekomst

Geloof in de toekomst

Fluenta gelooft in kinderen; zij zijn de toekomst. We vinden het belangrijk om kinderen kennis en vaardigheden mee te geven voor het leren en leven in de 21e eeuw. Kinderen moeten leren om keuzes te maken, problemen op te lossen, samen te werken en actief bij te dragen aan de maatschappij.

Identiteit

Het christelijk geloof, gebaseerd op en geïnspireerd door de Bijbelse verhalen, is de basis voor de identiteit van de Fluenta-scholen. Wij houden rekening met het brede spectrum aan verschijningsvormen die het christelijk geloof nu kent en gaan respectvol om met andere wijzen van geloven en andere godsdiensten. Meer informatie over onze identiteit vindt u in onze notitie Geloof, Hoop en Liefde.

Kernwaarden

Bij Fluenta werken we vanuit de volgende kernwaarden:

Verbinden
We hebben een open en respectvolle houding tegenover elkaar; ouders, leerlingen en ook collega’s met diverse denkwijzen en van verschillende geaardheid. We luisteren naar elkaar: eerst begrijpen en dan begrepen worden. Verbinding is de enige manier om echt in gesprek te zijn.

Verwonderen
Het vraagt een open houding om je te kunnen verwonderen, om echt te kijken, te luisteren en te voelen (hoofd, hart en handen). Tijd nemen voor wat er echt toe doet. Dat willen we in ons onderwijs aan kinderen meegeven. Dat doen we al op onze christelijke scholen, met een open blik naar binnen en naar buiten.

Verantwoorden
Vanuit onze zorg voor de wereld en de mensen om ons heen, willen we daar verantwoord en zorgvuldig omgaan. Dat betekent dat we, ook in onze scholen, respect voorleven en kinderen leren verantwoorde wereldburgers te worden.