Foto Willemien Eikelboom DWS

Willemien Eikelboom - van Wijngaarden, leerkracht Day a Week School

”Ons onderwijs is geslaagd als je kinderen tot bloei ziet komen en ze daar ook zelf van genieten.”

Met Day a Week School (DWS) daag je cognitief talentvolle kinderen uit die uitblinken in hun leerprestaties en denkkracht. De kinderen komen een dag per week naar DWS en volgen een onderwijsprogramma dat gericht is op leren leren, leren denken, samen leren en zelfinzicht. De andere vier dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

Vaardigheden ontwikkelen om je in de wereld staande te houden

‘De wereld bestaat niet alleen uit begaafde mensen. We helpen begaafde kinderen om vaardigheden te ontwikkelen om zich staande te houden in de wereld. Het is belangrijk dat DWS-leerlingen een rol blijven spelen in hun thuisklas. Daarmee verhogen zij niet alleen hun eigen niveau en leerplezier, maar ook dat van de andere (begaafde) kinderen in hun klas die niet aan de Day a Week School deelnemen.

Op DWS werken we aan vaardigheden als ‘doorzetten’, ‘hulp vragen’ en ‘plannen en organiseren’. Dit doen we door het aanbieden van uitdagende opdrachten, waardoor je deze vaardigheden wel móet oefenen. Het is niet prettig om iets (nog) niet te kunnen en sommige begaafde kinderen moeten echt even wennen aan dit onzekere gevoel dat hoort bij leren. Elk kind kiest – na overleg met ouders en de eigen leerkracht – een persoonlijk leerdoel om aan te werken op DWS. Dit is voor elk kind anders en niet altijd even simpel. Begaafdheid is geen statisch begrip. Deze kinderen verschillen vaak al veel ín zichzelf en daardoor nog meer van elkaar. Het is prachtig om elk kind door het eigen leerproces te zien gaan: via onbewust onbekwaam, van bewust onbekwaam (en hier moet je doorzetten!) naar bewust bekwaam. We gebruiken ook het bekende beeld van de leerkuil om aan kinderen uit te leggen hoe ‘leren’ werkt. Op DWS is het soms voor het eerst dat een begaafd kind ervaart wat ‘leren’ is en dat dat niet altijd fijn voelt. Maar de voldoening is des te groter op het moment waarop je blij en trots terug kunt kijken op een project dat tóch afgekomen is of een samenwerkopdracht die gelukt is.’

De kinderen zijn onze maatstaf

‘Mijn collega Annel van der Plas en ik hebben DWS 6 jaar geleden in Houten opgezet, met hulp van het ABC, een schoolbeleidingsdienst in Amsterdam. Inmiddels hebben we binnen Fluenta 8 DWS groepen en werken we samen met 5 collega’s. We maken zelf onze lessen en je ziet de kinderen daarvan genieten. Het maken van een goed project is een proces. Welk thema kiezen we? Hoe komt er structuur in? Hoe dagen we de kinderen uit om met hun leerdoel aan de slag te gaan? Binnen een project is ruimte voor filosofie, analytische breinbrekers, een eigen project en meer creatieve samenwerkopdrachten. Ook lezen we tijdens de gezamenlijke dagopening een stukje uit de Bijbel dat past bij ons project. Ons onderwijs is geslaagd als je ziet dat kinderen zich ontwikkelen en ze dat ook van zichzelf zien. De kinderen zijn onze maatstaf. En het is natuurlijk ook genieten als je merkt dat de kinderen net zo enthousiast zijn als jij over een les die je hebt bedacht. Het contact met andere begaafde kinderen is een belangrijk onderdeel van de DWS-dag. Er is dan ook veel ruimte voor contact en communicatie met elkaar. Tijdens een DWS-dag is het zelden stil. De kinderen herkennen zich in elkaar en leren van elkaar. Ze zijn elke week blij om elkaar te zien en er ontstaan mooie vriendschappen.’

Betekenisvolle baan

‘Ik ben echt een onderwijsmens. Bij DWS gaat het alleen over onderwijs en kinderen. Heerlijk! Ook de contacten met thuisscholen, IB-ers en talentcoaches zijn waardevol. Daarin gaat het ook om een stukje transfer naar thuisscholen, zodat de thuisleerkrachten weten wat we hebben gedaan. Tegelijkertijd hopen we ook leerkrachten op ideeën te brengen door het schrijven van een wekelijks verslag van de DWS-dag zodat ze de begaafde kinderen ook in hun eigen klas nog beter kunnen geven wat ze nodig hebben om te leren en te groeien. DWS maakt verschil in het leven van begaafde kinderen. Het werken met deze kinderen is een ongelooflijk voorrecht. Ze hebben de wereld zoveel te bieden. Niets haalt het bij de energie en synergie die ontstaat als je 18 begaafde kinderen met elkaar laat spelen en leren. Dat is elke week weer iets om naar uit te zien!’