Ashwin Hartman Het Mozaiek

Ashwin Hartman, directeur

‘Met mijn team samenwerken aan een gave onderwijsontwikkeling 
vind ik het leukste aan dit vak’

‘Van jongs af aan de droom om in het onderwijs te werken, had ik niet. Mijn vader werkte in de ICT en was vooral bezig met programmeren. Als kind hield ik ook van computers, eigenlijk vooral van de spelletjes. Toch koos ik ook voor een studie Informatica, maar na 6 weken werd al duidelijk dat dit niets voor mij was. Uiteindelijk besloot ik mijn hart te volgen en naar de PABO te gaan. Een keuze waar ik tot op de dag van vandaag geen spijt van heb. Tijdens mijn eerste stagedag wist ik dat ik goed zat.’

Professioneel warm bad

‘Mijn onderwijsloopbaan ben ik in 2009 als leraar begonnen bij basisschool Wereldwijs in Houten, voor de fusie bekend als De Wegwijzer en De Vlaswiek. In 2016 heb ik een overstap naar De Pijler in IJsselstein gemaakt in een combinatiefunctie van leerkracht en adjunct-directeur en vorig jaar ben ik bij Het Mozaïek begonnen. Nu nog als adjunct-directeur, maar vanaf augustus als directeur. Het was een bewuste keuze om de afgelopen jaren binnen Fluenta te blijven werken. Deze stichting voelt voor mij als een professioneel warm bad. Waar ik volop de mogelijkheden heb gekregen om mijzelf te ontwikkelen. Zo heb ik in 2014 mijn master Leren Innoveren behaald. En vervolgens ook de opleiding voor schoolleider afgerond. De studies zijn gefaciliteerd door Fluenta. De betrokkenheid van de directie is erg hoog; de directeur kwam zelfs regelmatig bij mijn opleiding. Die betrokkenheid voel ik nog altijd. Ze zijn altijd erg meedenkend, ook in gesprekken over mijn loopbaanontwikkeling en toekomst.’

Mijn hart ligt bij innovatie

‘Ik wil uit ons team ieders kracht benutten en aanboren om een stap verder te komen. Ik kijk welke kwaliteiten er zijn en wat we samen kunnen verbeteren. Welke doelen we kunnen stellen, maar wel altijd in combinatie met een zekere luchtigheid en humor.

Tijdens mijn jaren op De Pijler was het erg leuk om als adjunct-directeur verbeteringen in gang te zetten en deze in mijn rol als leerkracht ook zelf uit te voeren. Samen met het team hebben wij vanuit een nieuwe visie een onderwijskanteling in gang gezet. De kanteling is erop gericht om van traditioneel klassikaal onderwijs, waarbij de leerkracht veel aan het woord is, te veranderen richting eigentijds onderwijs, waarbij het eigenaarschap van kinderen een steeds grotere rol krijgt. Vanuit een stevige basis vind ik het mooi om samen met het team te kijken hoe we dingen nog beter kunnen maken.

Goed onderwijs

‘Ik heb heel veel zin om in augustus als directeur te starten met het team van Het Mozaïek. Iedereen heeft hart voor de kinderen, men gaat echt voor een positieve benadering. Daardoor is er rust in de groepen. De opbrengsten zijn hoog. We hebben kwalitatief sterke leerkrachten en goed onderwijs.

Naast de basisvakken zijn we ook een Eco-school. Daarbij hebben wij veel aandacht voor natuur, milieu en duurzaamheid. We hebben een fantastische moestuin, waar de kinderen samenwerken en samen leren. Als kers op de taart hebben we als Eco-school de groene vlag behaald!’